...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރުދާ
ނ.
އަލް އިމާމު ބޫޞީރީގެފާނު ކީރިތި ރަސޫލާއަށް މަދަހައިގެ ގޮތުން ހައްދަވައިފައިވާ މަޝްހޫރު ޅެންބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުރުދާވެރިން . މާޒާންކުރެހުން . ފަށާހުއްޓުން . ފޮތިގަނޑުގައި އަތްލުން . ފޮތުރިހި . ދުންނެގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ