...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރުދާވަކަރު
ްނަނީ ތުނޑުތުނޑުލާފަ އެވެ.
މިއީ ހުދުކުލައިގެ މަލެއްއަޅާ ގޮފިބަލިގަހެކެވެ.
މިގަހުގެ އާރު ހުންނަނީ ދޮންމުށިކުލައެއްގައެވެ.
އާރުގައި މާޒާން ކުރެހުންހުރެއެވެ.
އާރުގެ ބޭރުއޮޅުފަށްހުންނަނީ ދޮންހުދުކުލައެއްގައެވެ.
ލަކުޑިގަނޑު މަށައިލުމުން މީރުވަހެއް ދުވާނެ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ