...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރުގަނޑު
ނ.
ނަކަތްތެރީން މެދުހުރި ނަކަތެއް ބަލާން ކުރަހައިގެން ގެންގުޅޭ ބުރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނުތެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ