...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރުގާ
ނ.
އަންހެނުންގެ ބޮލާ ކަނދުރާމައްޗާއި މޭމަތި ނިވާވާގޮތަށް އަޅާ ފޮތިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިގާބު . ބުރުގާއެޅުން . ކުޑަދޮޅި . މުލާ . މޫނުބުރުގާ . ދަތިގަނޑު . ދޮޅިފޭލި . ދޮޅިފޭލިބުރުގާ . ދޯޕައްޓާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ