...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރުސޫރަ
ނ.
(1) މީހާ ހެދިހެދިހުރި ވައްތަރު.
(2) ބައްޓަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޯއްދުން . ހޯއްދުންތެރި . ހޯއްދުންތެރިކަން . ރޫފަ . ބުރަކިރަނިން . ކަޅިރަވަ . ކަޅިރަވަތޫނު . ކަޅިރަވަތޫނުކަން . ކުލަފަތި . ކުލަފަތިކަން . ކުލަފަތިވުން . ފޯއްދުންހެޔޮ . ގުނަވަންތަ އަންހެނާ . ގޮތުރަ . ސިރީނިފެނަންއުއްދަނަރެހެންދި . ސޫރަހެޔޮކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ