...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރުސް
ނ.
(1) އެއްޗެތި ތާހިރުކުރަން ނަރުން ހަދާފައި ހުންނަ ފިހި.
(2) ޖަހަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަރުބުރުސް . ރަންމަތީލުން . ބަޑިފިހިގަނޑު . ކަށްބިން . ކަށްޑެވި . ކިއްސައްދެވި . އަށިގަނޑު . ވައިރުބުރުސް . ވިގަނިދުނި . މިސްކިތްދާރަ . ދަނާރުދަނާވަތި . ދަނާވަތި . ގަބުރުސްތާނަ . ޖަހަޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ