...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރުޒު
ނ.
ބޮޑުބަޑި ޖެހުމަށާއި ރުކުރުވުމަށް އުސްކޮށް ހަދާފައި ހުންނަތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަޑިހަރު . ބަޑިހެލުން . ބަޑިދޮރު . ބާޑީ ދުނބުރި . ބޮޑުކޯއްޓޭ . ބޮޑުކޯއްޓޭ ބުރުޒު . ބޮޑުފާރު . ކިއްލާ . ކިލެގެބުރުޒު . ކޯލާގެ . އަވަށުތަންޑުވަ . އިރުވައިބަޑި . މަސައްކަތުމުސްކުޅިން . މެހިތަރު . ފާރުދޮށްކޮށައި ދަމަށްއެރުން . ފެންބަޑި . ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަނޑު . ޓަވަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ