...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރޫ
ނ.
(1) ނަނު، ވާ، ފަދަ ތަކެތި އަނބުރާ ހަރުވެފައި އޮއްވާ ދޫޖެހިގެން އެ އަރާގޮށް.
(2) މަޖާޒު:
ކަމެއް ހިނގުމަށް އަރާ ދަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަލި . ބުރޫބޭލުން . ބުރޫޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ