...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރޫއެރުން
މ.
(1) ރޮދިނަނު ފަދަ ތަކެތި އަނބުރާ ހަރުވެފައި އޮއްވާ ދޫޖެހިގެން ގޮށް އެރުން.
މަޖާޒު:
(2) ކަމަކާ ހިތާނުވެގެން ހިސާބަކަށް ނުރުހިފައި ހުރުން.
(3) ކަމެއް ކުރުމަށް ދަތިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުރޫޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ