...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރޫޖެހުން
މ.
(1) ރޮދި، ނަނު، ވައު ފަދަ އެއްޗަކަށް ބުރޫއެރުން.
(2) (ގ) ފާރުގަނޑުފަދަ ތަކެތި ދޮހަށް ރިހޭ ރިހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ