...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރެކި
ްނަ މަހެކެވެ.
މަހުގެ ނަގޫ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަފިވެފައި ހުރެ އެވެ.
އަދި ނަގޫކޮޅު ހިމަވެގެން ގޮސް ނަރުވާޔަކަށް ބަދަލުވެފައިވެ ެއެވެ.
މަހުގެ ކަންފަތްގަނޑު ބޮލަށްވުރެ ކުޑަތަންކޮޅެއް ކުރުވާނެ އެވެ.
މަހުގެ ބުރަކަށި މަތީގެ ކުލައަކީ ފެހިކުލައަކަށްދާ ދަނބު ކުލައެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަނބާލި . ބުރެކިފާނަ . ބުރެކިޕަމްޕު . ބުރެކިޕެޑަލް . އެން . ދޮންބޮރޮކި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ