...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރެކިފާނަ
ޑުހާލުގެ ބާވަތެއް.
މިއަށް ދޮންބުރެކި ފާނަވެސް ކިޔާއުޅެ އެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ ނާރިނގު ކުލަ އެވެ.
މަހުގެ ބޮލާއި ދެ އަރިމަތީގައި ފަނޑުނޫކުލައިގެ ތިކިތަކެއްހުރެ އެވެ.
ނިގޫފަތުގެ ކޮޅު ހުދު ކުލައިގައި ހުރުމާއެކު، ނިގޫފަތް ހުންނަނީ ހަނދުފަޅި ބުރަށް ކަފިކޮންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ