...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރެވި
ނ.
ކަނޑޫގަހާ ވައްތަރުގަހެއް.
މިއީ އުސްކޮށްހެދޭ، ލަކުޑިހަރު ގަހެކެވެ.
ފަލަމިނަކީ ދެކައިވަތްހާވަރެވެ.
ގިނައިން، މި ގަސް ހެދިފައި ހުންނަނީ ކަނޑޫފާ ކައިރީގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުރަވި . ބެރޫ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ