...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރޮޅި
ަށްކޮށް އެއްކޮޅު ތަނޑެއްގެ ސިފައަށް ކުޑަކޮށް ދިގުވެލައިފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
ބޭރު ހުންނާނީ އޮމާންކޮށެވެ.
މީގެ ކުލައަކީ މުށިކުލައަކަށްދާ އަޅި ކުލައެކެވެ.
ޢާއްމުކޮށް ބޭހަށް ބޭނުން ކުރަނީ ބުރޮޅީގެ ބޭރެވެ.
ބައެއްކަހަލަ ބޭހަށް މީގެ މަދުވެސް ބޭނުން ކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަރެޅި . އޮށްބޭސް . ތިރިފާލައީ . ތޮށިމަތީބުރޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ