...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުޅަދެލި
ނ.
(އ) ފަޅުބޭރު ތޮށިމަތީގައި އުޅޭ، ލަނޑާވައްތަރުގެ މަހެއް.
މިއީ މަޑު ފެހިކުލައެއްގައި ހުންނަ، ލޮނދި މަހެކެވެ.
އެންމެ ބޮޑެތިކޮށް ހުންނަނީ، ގާތްގަނޑަކަށް ކައިވަތެއް ވަރަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ