...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުޅަލުލޯ
ނ.
ޖަވާހިރެއްގެ ނަން.
މިހުންނާނީ ބުޅަލެއްގެ ލޯހެންނެވެ.
މީގެ ކުލައަކީ މަޑުނޫކުލަ އެވެ.
އަނގޮޓީގައި ޖަހާ އެހަކަށް މިބޭނުންކޮށް އުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ