...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުޅާ
ނ.
މިނިކާވަގާ ވައްތަރު ގޮތަކަށް އޮންނަ ކުޑަޖަނަވާރެއް.
މިއީ ބަނޑު އަޅައިވިހާ އޮޅު ކުރެވޭ ޖަނަވާރެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގާ . ހަންޑިކުޑަ . ހަތްހާއްޔަށްލުން . ހުހުޑިއަޑާ . ނަގޫކެނޑި . ނަގޫދިގުބުޅާހެދުން . ރަންގުބުޅާ . ރަވި . ބާބިލިފިލާ . ބާކަލޯ . ބާއޮ . ބާއޮކަލޯ . ބާއޮކަލޯހެދުން . ބާވޮއި . ބިއްބުޅަމަސް . ބިޔާއޮ . ބުރަކިރަނިން . ބުޅާކޯޅުން . ބުޅާއަޑު . ބޫސްބޫސް . ބެޅައު . ބެޅަލް . ބޮޅަލެ . ބޮޑުދުންދޭ ޒިޔާރަތް . ކަލޯ . ކީރުއްޕުން . ކޯޅުން . އިރުވައިސައިތާނު . ވަޅިފަން . ވަކިތޫނުކުރުން . ވަލިބެޅަލް . ވަލިބެޅެލާ . ވަގުބުޅާ . ވާންޖެހުން . ވިރުސިކަމާބާވޮއި . ވުސް . މާބުޅަލި . މާބުޅާމާ . މޫދުބުޅާ . ފަންގަނޑުމަޅި . ފަންގަސް . ފިހިގަނޑާކުޅުވުން . ފެންހިނބުރު . ދަތިއެނދު . ދަގަރުނާސި . ދުން . ދޫފުރޮޅި . ދެކެހެރި . ޒަބާދުބުޅާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ