...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުޅާކުޅުވުން
މ.
(1) ފިހިކޮޅެއްފަދަ އެއްޗެއްގައި، ރޮއްޖެއްބައްދައިގެން ޅަބުޅަލުގެ ކުރިމަތިން ބިންމަތީގައި ދެކޮޅަށް ކާއްތައިގެން އެޔާ ކުޅޭން ފަރިތަކުރުވުން.
(2) މަޖާޒު:
ނުވިސްނޭވަރުގެ ކުޑަކުދީން ޝަހުވާނީ އެދުމަށް ހޭނުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފިހިގަނޑާކުޅުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ