...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުޅި
ނ.
ކޮޅު، ގުދުކޮށް އޮންނަ، އޭގައި އެއްޗިހި އަޅުވަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް.
މިސާލު:
މަސްބާނާބުޅި ފުރާޅުގެޓިނު ހިފަހައްޓާން އަޅުވާބުޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޖާބުޅި . ހަމޭނި . ހަތިކޮޅު . ހަޖާމު . ހަޖާމުކުރުން . ހިތިމަދު . ހީނާފަތްއެޅުން . ހުނި . ހުނިހަކުރު . ހުނިގޭނުން . ހުރަސްފިލާ . ހުރުޅި އިއްސަށި . ހުރުޅި އިސްތަޓި . ހުވަނި . ހޫނި . ހޫކު . ހެރޮވަނެބުޅި . ނާށި . ނެރަވާ . ރާކަނި . ރުކުއެޅުން . ރޭޒަރު . ބަނޑަވަރުބުޅި . ބަންބުޑި . ބިޅި . ބިޅިހެނބެރި . ބުޅިގަނޑު . ބުޅިލާރި . ބުޅި . ބުޅިހަދު . ބުޅިހަލައިލުން . ބުޅިކަ . ބުޅިކަނޑާލާފައިދިއުން . ބުޅިކެނޑޭނީ ކެޔޮޅުންއަތުން . ބުޅިކޮޅު . ބުޅިއިނގިލިރާކަނި . ބުޅިމަސް . ބުޅިފަނި . ބުޅިފަތި . ބުޅިފޮށި . ބުޅިތަންޑު . ބުޅިތުން . ބުޅިތުބެ . ބުޅިތޮނަ . ބުޅިލާމު . ބުޅިގަނޑުމިޔަރު . ބުޅިގޮޅަޔާ . ބުޅިޖެހުން . ބެރެބޭވުން . ބޭވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ