...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުޅިކަނޑާލާފައިދިއުން
"ބުޅިކަނޑާލާފައިދިއުން" މަޖާޒު:
ލިބިފައިވާ ކަމަށްހީކޮށްހުރި އެއްޗެއް އަތުން ބީވުން.
(މަޤާމަށްވެސް ލޯބިލިބުމަށްވެސް (މިހެންބުނެއެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުޅިކަނޑާލާފައިދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ