...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުޅިކެނޑޭނީ ކެޔޮޅުންއަތުން
"ބުޅިކެނޑޭނީ ކެޔޮޅުންއަތުން" (މުސްކުޅިބަހެއް) އެއްޗެއް ގިނަފަހަރަށް ހަލާކުވާނީ، އެއެއްޗެއް ގެންގުޅޭ މީހުންގެ އަތުންނޭ ބުނަން ބުނެއުޅޭބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުޅިކެނޑޭނީ ކެޔޮޅުންއަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ