...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުޅިމަސް
ނ.
(ވ) ބޭނގު ވައްތަރަށް ހުންނަ ހުދުކުލައި ކުޑަމަހެއް.
މި ވައްތަރުގެ މަސްއުޅޭނީ ބައިބައި ގަނޑަށެވެ.
މިމަސް ހުއްޓި ތިބޭއިރު ނަގުލުގެ ކޮޅު ހުންނާނީ ބުޅިއެއްހެން ބަޅުކޮށްލާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ