...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުޅިފޮށި
ނ.
މަސްބާނާ ބުޅިއާއި މިޔަވާއްޔާއި ކިރިލި ފަދަ ތަކެތި އަޅަން މަސްފިލާގަނޑުގައި ކަނޑައި ފައްތާފައި ހުންނަ ފޮށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ