...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުޅިތުނބި
ން ދެފަތް ކިރުޅިވެފައި ހުރެއެވެ.
ބަނޑުދަށް ފަރާތް ހުންނަނީ ހުދުކުލައެއްގައެވެ.
މިއީ ބައެއް ދުވަސްވަރަށް ގިނަގިނައިން ގޮވާލަގޮވާލާ އިންނަ ދޫންޏެކެވެ.
އެގޮތަށް ގޮވަން ފެށީމާ ވިއްސާރަ މޫސުން ކައިރިވަނީކަމަށް ލަފާކޮށް "ފެނަށްގޮވަނީއޭ" ދިވެހިން ކިޔައިއުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުޅިކަ . ބުޅިތުން . ބުޅިތުބެ . ޖަހަމުސައްޓި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ