...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުޅިލާމު
ނ.
ޢަރަބި ބަހުގެ ލިޔުމުގައި ލާމުގެ މަތީކޮޅު ތެދަށް ހުންނަހެން ތިރީކޮޅު މަސްބާނާ ބުޅިއެއްހެން ލަބާލާފައި އޮންނަ ލާމު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދެފަށްލާމު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ