...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުޅިގަނޑު
މ.
ބައެއް ކަހަލަ އެއްޗެހި އަޅުވަން ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރަން ބޭނުންކުރާ ބުޅި.
މިސާލު:
(ހ) އެނދުގެ މަސާރީ ކަހައިލާފައި އަޅުވާލާ ބުޅިގަނޑު.
(ށ) ދޮރުފަތް ހުޅުވާލާފައި އަޅުވާ ބުޅިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުޅިގަނޑު . އެލުވާތަޅު . ފޫކު . ދާވަނި . ތުޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ