...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުއި
ނ.
(1) އަބުއި.
(2) ބުއިން.
މިބަހުގެ ނިމިނިމުނުކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރީރާ . ހައްދު . ހިއްތަލަފިށިދޯރާ . ހުނގުލާބޮލާއެޅުން . ހުތްކިރު . ނައިބޮލިއުނބުގަނޑު . ރާ . ބިއްލޫރިތަށި . ބުއި . ބެއްލެވުން . ބޮނި . ބޮއި . ބޮވައިގަތުން . ބޯ . ބޯފެންވަޅު . ބޯދޮލަނގު . ބޯދޮލަނގު . ކަނދި . ކިރުތުނބުން ވީއްލުން . ކުރުދޮށްޓަށްއެރުން . ކޮކޯ . އަބުއި . އަވަލިބަތްޕެން . އިނގިލިބަޑިހައިވުން . އުއްދަނޑިބުއިން . އެއްކިރުވުން . ވަތްކުރުން . ވޭޓަރު . މަރުފެންބުއިން . މީދަލު ހަތްތީން ވާ ފެންބުއިން . މުތެލި . މެދުކުންފަތާ . މޭއްޔަބުއިން . ފަނި . ފަނިދިނުން . ފަލޫދާ . ފާބަތިފެން . ފާބަތްފެން . ފިނިހިއްޕެވުން . ފެންބޮއި އަލާކެނޑުން . ފެންބޯތަށި . ފެންކޯސަލަ . ފޮނިބޮއިލުން . ފޮރިކެއުން . ދިރިސައި . ދުންބެއްލެވުން . ދުންބޯފަތް . ދުންފަތް . ދުންފަތްއެޅުން . ދުންފަތްގަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ