...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުއިން
ުއްޓާ، ސިގިރެޓް، ގުޑުގުޑާ ފަދަ ތަކެތިން ދުން އަނގަޔަށް ދެމުން.
(8) އެއްޗެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި އަނގަ ޖަހައިގެން އެތެރެއަށް ދެމުން.
(9) އެއްޗެއްގާ ހުރި ހިމަލޯވަޅަކުން އޭގެ ތެރެއަށް ފެންވަނުން.
(01) ލަކުޑިގަނޑެއް ހުޅުރޯނުވެ ވަކިގޮތަކަށް އަނދަމުން ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުނގުލާބޮލާއެޅުން . ބުއި . ބެއްލެވުން . ބޮނި . ބޮއި . ބޯ . ކުރުދޮށްޓަށްއެރުން . އިނގިލިބަޑިހައިވުން . އުއްދަނޑިބުއިން . ވޭޓަރު . މަރުފެންބުއިން . މީދަލު ހަތްތީން ވާ ފެންބުއިން . މެދުކުންފަތާ . މޭއްޔަބުއިން . ފެންބޮއި އަލާކެނޑުން . ފޮނިބޮއިލުން . ފޮރިކެއުން . ދުންބެއްލެވުން . ދުންފަތްގަސް . ދުންފޮދުހިއްޕެވުން . ދުންގަނޑުދެމުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ