...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުއްދިވެރިކަން
ނއނ.
(1) ތަންދޮރުވަކިކޮށް ދެނެގަތުމުގެ ބާރު ލިބިހުރިކަން.
(2) ދޭހަވުމުގެ ބާރު ލިބިހުރިކަން.
(3) ވިސްނުމުގެ ބާރު ލިބިހުރިކަން.
(4) ހައިވާނުންގެ ތެރެއިން އިންސާނުން ތަފާތުކޮށްދޭ ބާރު ލިބިހުރިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވިސްނުންތެރިކަން . ފުރައައްތަ . ޙިކުމަތްތެރިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ