...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުއްދިވެރިވުން
މ.
(1) ތަންދޮރު ވަކިކޮށް ދެނެގަތުމުގެ ބާރު ލިބިހުރުން.
(2) ދޭހަވުމުގެ ބާރު ލިބިހުރުން.
(3) ވިސްނުމުގެ ބާރު ލިބިހުރުން.
(4) ހައިވާނުންގެ ތެރެއިން އިންސާނުން ތަފާތުކޮށް ދޭބާރު ލިބި ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުވުން . ހެއިޖެހުން . ޙިކުމަތްތެރިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ