...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުއްޑެވި
ނ.
ޚިޔާލީ ފުރޭތައެއް.
އިހުމީހުން ބުނެއުޅެނީ މިއީ މީހުންނަށް ބަލިޖައްސާ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްދެވި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ