...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުމަ
ނ.
ލޮލާ ދިމާ މަތީގައި ފަޅާފައި ހުންނަ އިސްތަށިފަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވަރުހުއްޓިލެއްވުން . ހަތްހެއްތި . ހަތްރީތި . ހާނބު . ހިތިފަތުބުމަ . ހުރަ . ނަނުގަނޑުބުމަރު . ނައިބުކަމާ ހިނގުން . ނައިބުފަތް . ނިތް . ނޭވާޖެހުން . ރަށްމާލޫދު . ރަޖަބު . ރެހާކުރުގެސް . ރޭލުއިސްޓޭޝަން . ބަރިގަނޑު . ބީޓުރޫޓު . ބުޅިކަނޑާލާފައިދިއުން . ބުމަހެދުން . ބުމަރު . ބުމަރުރޯކުރުން . ބުމަރު ޖަހައިގެން އިނުން . ބުމަރުޖެހުން . ބެރުހަމުނާ . ބެމަ . ބޮއްކުރާ . ބޮމެޔާ . ބޮޑުބުމަރު . ކަށިބުމަރު . ކިރުވަކަދަނޑި . ކުނބުނެގުން . ކުޅިބަލާގެ . ކޯޓާ . އޮރުދާޔަށްފޭބުން . ވަރަވާކެޑެ . ވާޑު . މަޅުދަށް . މަތީބޮނޑި . މަސްކޮށި . މާނިދިމެތުރުން . މާރަނގަފިލާގަނޑު . މުދުން . މެހުމާންސަރާ . ފަށުއިކަރުމަސް . ފަރަންސާ . ފައިބާވަޑައިގަތުން . ފާރުދޮށްކޮށައި ދަމަށްއެރުން . ފާލަން . ފިހިގަނޑު . ފިހިގަނޑުބުމަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ