...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުމަރު
ބިންމަތީގައި އަނބުރާން ގެންގުޅޭ އެއްޗެއް.
މީގެ ކިތަންމެ ބާވަތެއް ހުރެއެވެ.
މިސާލު:
ތަޅާބުމަރު ، ކަށިބުމަރު، ފިހިގަނޑުބުމަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާނބު . ނަނުގަނޑުބުމަރު . ބުމަރު . ބުމަރުރޯކުރުން . ބުމަރު ޖަހައިގެން އިނުން . ބުމަރުޖެހުން . ބޮޑުބުމަރު . ކަށިބުމަރު . ކިރުވަކަދަނޑި . ފިހިގަނޑު . ފިހިގަނޑުބުމަރު . ފިލާފޮތިބުމަރު . ތަޅާބުމަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ