...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުދަ
ނ.
ހުކުރުހަތްދުވަހުގެ ހަވަނަ ދުވަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިންދީން . ހުކުރު ހަތްދުވަސް . ބުދައަނބުރައިލުން . ބުދުފައްޅި . ބުޖާކުރުން . ބޮޑުސަވާ . އަންގާރަ . ފަހުބުދަފަންސަވީސް . ތަރިއޮއްސުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ