...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުދައަނބުރައިލުން
މ.
(1) ބުދަދުވަހުގެ ކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާކަމެއް، ދިމާވިގޮތަކުން އެހެން ދުވަހެއްގައި ކުރުން.
(2) ވަކިދުވަހެއްގައި ކޮށްއުޅޭކަމެއް، ނުވަތަ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމެއް އެހެން ދުވަހެއްގައި ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ