...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުދި
ނ.
(1) ބޮލީގެ ބާވަތެއް.
(2) ބައެއް ރުއްގަހުގައި ގަންނަ ތަކެތީގެ ތެރޭން ހުލިވެ ކަމުނުދާގޮތް ވެފައި ހުންނަ ތަކެތި.
(3) (މަލިކު) ރުކުގައި ގަންނަ ނަގުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަލައިގަތުން . އުޅުނބުޖެހުން . ސަލާންބަލައިގަތުން . ޖަވާބު ދިނުން . ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ