...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުދު
ނ.
ދިރޭ އެއްޗެއްގެ ސިފައިގައި ހަދާފައި ހުންނަ ސޫރަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވިއްތަ . ހަތްތެލި . ހަތްޤިރާއަތް . ހާމުދުރު . ހޭމަ . ނިސްބަތްވުން . ބުއްދާ . ބުދުކޯލު . ބުދުމަޒުހަބު . ބުދުފައްޅި . ބުދުދަރި . ބުދުދީން . ކަނޑަދޭހަ . ކޮއިލު . ވިހާރަ . ފާނޯ . ދަށުންދަމާކުޅުން . ދާގަބާ . ގޮނޑިކޮއްކޮ ކުޅުން . ގޮނޑި ކޮއްކޮ . ޕިރިވޭނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ