...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުދުފައްޅި
ނ.
ބުދަށް އަޅުކަން ކުރާ ދީންދީނުގެ މީހުން، އަޅުކަން ކުރުމަށް ބުދުބަހައްޓާ ފައިހުންނަ އިމާރާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުދުކޯލު . ކޮއިލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ