...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުލިބުލި
ނ.
ބޯތަށްޓަށްވުރެ ފުންކޮށް، ފުޅާމައްޗާ ދާދި އެއްވަރަކަށް ހުންނަ، މަތިޖެހި ކަންވާރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ