...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުލޫކިޔާ
ނ.
ފަތް ހިމަދިގު ކޮށް ކައިރީގައި ތުނޑު ތުނޑު ލައިފައި ހުންނަ، ވައިފިލާޒާތުގެ ތޮޅިއެއް އަޅާ، ވާކޮށްހެދޭ ކުޑަ ގަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުލޫކި . މުލޫކިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ