...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުލެކުބޯޑު
ނ.
(1) މަދަރުސާފަދަ ކިޔަވައިދޭ ތަންތާނގައި ދަރިވަރުންނަށް މަށިފޯލިން އެއްޗެތި ލިޔެދޭން ހުންނަ ކަޅުފިލާގަނޑު.
(2) ވަގުތީގޮތުން އެކިއެކި ތަކެތިލިޔެ އިޢުލާނު ކޮށްހެދެމަށް މަށިފޯލިން ލިޔާން ބަހައްޓައިފައި ހުންނަ ކަޅުފިލާގަނޑެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ