...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުގިސް
ނއ.
(1) ޢިބާރާތް ނުވަތަ ބަސްމަގު އެތުރި އެކުލެވިފައިވާ ބަދަހިކަން.
(2) ފޭރާން ވިޔެފައި ހުންނަ މޮޅުކަމާއި، ގޮޅިޖަހައިފައި ހުންނަ ބާވަތެއްގެ ގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނިޔާދަން ބުގިސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ