...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުގިސްވުން
މ.
(1) ޢިބާރާތް ނުވަތަ ބަސްމަގު އެތުރި އެކުލެވިފައިވާ ގޮތް ބަދަހިވުން.
(2) ފޭރާން ވިޔެފައި ހުންނަ ގޮތުންނާއި، ގޮޅިޖަހައިފައި ހުންނަގޮތް ބަދަހިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ