...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުސްކޯޓު
ނ.
ބޯފޮއްޗަކުން ފަހާފައި ހުންނަ، އަތްކުރު ލިބާހެއް.
މީގައި ހުންނާނީ ޚުންޘާ ގިރުވާނެކެވެ.
ކުރިމަތީ ބަދަނުގައި ދެފަޅީގައި މެ، މަތީގަޔާއި ތިރީގައި ޖީބު ހުންނާނެއެވެ.
މީގެ އަޞްލުގޮތަކީ، ކޮންމެ ޖީބެއްގައިވެސް މަތިގަނޑު ހުރެފައި އޭގައި ގޮށްލާފައި ހުރުމެވެ.
ފުރަގަހު ބަދަން ހުންނާނީ މެދާދިމާއިން ހުޅުވޭގޮތަށެވެ.
މުޓިޔާ ހުންނާނީ، މެދަށް ތުނޑުލާފައެވެ.
އުނަގަނޑާ ދިމާއިން ބަންދެއް ހުންނާނެއެވެ.
މިބަންދު ކުރުކޮށްވެސް ހުރެއެވެ.
ދެކޮޅު ހ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ