...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުޑުކޮޅު
ނ.
(1) ފަހަތުކޮޅު.
(2) ގަސްގަހުގެ ބިމާ ގުޅިފައި ހުންނަ ކޮޅު.
(3) ފޫކޮޅު.
(4) ފިނދުމަސްގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނދިކެޑެ . އިރިވަން . ފޫކޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ