...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުޑުފަށްގަނޑު (ބަޑިފަށް)
"ބުޑުފަށްގަނޑު (ބަޑިފަށް") ނ.
މަސްއޮޑި ފަހަރުގެ ފަޑި ހުންނަ ގޮތަށް ފަޑިއަޅައިގެންޖަހާ އުސްފަށްގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުޑުފަށްގަނޑު (ބަޑިފަށް) .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ