...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުޑުދޮށް
ނ.
(1) ކޮޅަށްހުރި އެއްޗެއްގެ ތިރީކޮޅު.
(2) ބިމުން ފަޅާފައިހުރި އެއްޗެއްނަމަ ބިމުގައި ޖެހޭތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުފަޅިބިބީ . ބެރެބެދިމަޑި . އިނދުނުތަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ