...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުޖާ
ނ.
ހަނޑޫ މާޖައްސައިގެން ހަދާފައި ހުންނަ ކާއެއްޗެއް.
އިހުޒަމާނުގައި މިގެނެސްއުޅުނީ ބަންގާޅުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުޗާ . ފަންޏަށްލުން . ފެންބުޖާ . ފޮނިބުޖާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ