...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޫން
ނ.
(1) މާބުރު މަދިރި ފަދަތަކެތި އުދުހޭއިރު އެ އިވޭފަދަ އަޑު.
(2) ކުޑަކުދިންގެ ބަހުރުވައިގައި ވަޔާއި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ ތަކެތި.
(3) ބާރަށް ވައިޖެހޭއަޑު.
(4) ބާރަށް ދަތުރުކުރާ އެއްޗެއް ވައިކަފާފައި ދާ އަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޫންބޫން . ބޫންބޫންލެއްވުން . ބޫންބޫންއެޅުވުން . ބޫންއެޅުން . ބޮޑުބުމަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ