...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޫތު
ނއ.
(1) ކަމަކަށް ބޮޑުވާ އެދުން.
(2) ކަމެއްގެ މައްޗަށްވާ ނުހަނު ދަހިވެތިކަން.
(3) ނ.
ފޯނުބޫތު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޫތު . ބޫތުހިފުން . އަލަކެއުން . އަލަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ